Typicý samec, dobré ucho, dobré oko, nádherná vrchná linia, pri pohybe zadné nohy príliš dovnútra, pohyb s pekným odrazom