kompaktní, proporcionální hlava, lehce ustupující čelo, dobrá horní i spodní linie, strměji zaúhlený